Allt om Monero

Allt om Monero

Allmänt om Monero

Det har nog vara mer eller mindre omöjligt att undvika att lägga märke till hur populära kryptovalutor har blivit den senaste tiden. Ända sedan den definitiva föregångaren Bitcoin lanserades kring 2009 har ett stort antal nya valutor dykt upp, och fler än någonsin är engagerade i att investera i, spekulera kring och använda kryptovalutor. De valutor som kom efter Bitcoin har kommit att kallas för alternativa kryptovalutor. Anledning till detta är helt enkelt att Bitcoin anses vara något utav en standard. Och att de efterföljande valutorna är inspirerade av, eller baserade på, Bitcoin. Antalet valutor har nu blivit många. Men här ska vi titta närmare på just Monero.

 

Men vad är Monero? För att få ett grepp om det hela måste vi ta en titt på två saker – Cryptonote och Bytecoin. Vad är Cryptonote? Vad är Bytecoin? Cryptonote var en av de första systemen för kryptovalutor som dök upp efter Bitcoin. Men det är faktiskt inte en valuta i sig, utan ett system, hjälpmedel och en arkitektur för skapandet av kryptovalutor. Bytecoin, däremot, är en valuta och även den första valutan som baserades på systemet Cryptonote. Och det är här Monero kommer in i bilden. Monero är i sin tur baserat på Bytecoin. Men vad innebär allt detta? Det ska vi också titta närmare på.

Cryptonote – ett system för kryptovalutor

När Bitcoin visade sig vara både populärt och allt annat än något övergående så inspirerades många till att utveckla och förbättra valutorna. Personerna bakom Cryptonote tänkte däremot ett steg längre. Istället för att bara skapa en ny valuta så bestämde de sig för att skapa ett flexibelt system som därefter kunde agera som grund för ett oändligt antal efterkommande valutor. Därför satte de upp standarder för utformningen av algoritmer och implementeringen av dem, så att framtida valutor skulle ha något konkret att förhålla sig till. Och det hela blev onekligen populärt. Så populärt att en stor del av de valutor som har dykt upp de senaste åren faktiskt är baserade på Cryptonote.

 

Eftersom det fanns ett antal begränsningar i Bitcoin-protokollet som faktiskt innebär att transaktionerna inte var särskild anonyma, kom Cryptonote att i väldigt stor utsträckning fokusera på just anonymitet. Det är på sin plats att nämna några talande innovationer i Cryptonote-systemet. Nämligen anonyma och ospårbara transaktioner. Genom att generera ett flertal nycklar för varje transaktion, och inte informera om vilken som faktiskt användes, kunde transaktionerna förbli helt anonyma. På sin höjd går det därför endast att spekulera i huruvida någon av ett stort antal personer har varit inblandade. Men någon definitiv bekräftelse, som med Bitcoin-protokollet, går inte att få. Det går helt enkelt inte att med någon särskilt stor sannolikhet avgöra vem som är mottagare och sändare. Och inte heller vem, om någon, som har agerat mellanhand.

Bytecoin – ett exempel på att Cryptonote fungerar

Efter att de standarder kring Cryptonote hade etablerats så krävdes något för att visa att det hela inte bara var teoretiskt. Därför lanserades Bytecoin. Bytecoin är en valuta som implementerar alla grundläggande funktioner hos Cryptonote. Den lanserades 2012, och eftersom det är den första Cryptonote-valutan har den även fått största spridning. Samtidigt som den är en fullt fungerade kryptovaluta är den även en demonstration av Cryptonote som system.

 

Monero – nästa steg

När Monero lanserades så hette valutan egentligen BitMonero, men har därefter kommit att bli känd som endast Monero.  Trots att den är baserad på Bytecoin så medförde valutan ett antal förändringar och innovationer. Många av förändringarna hade att göra med effektivitet och att begränsa risken för dubbeltransaktioner. Till skillnad från Bytecoin så bekräftar Monero den gemensamma databasen avsevärt mycket mer ofta. Det gör att transaktioner inte bara går snabbare, utan även minimerar risken för att en enskild transaktion dubbelräknas.

 

För de som sysslar med mining utgör Monero även en unik möjlighet. Fram till 2022 kommer det utfärdas ett förhållandevis stort antal nya mynt. Därefter kommer de bli avsevärt mycket svårare att få tag på nya mynt då algoritmen innebär att det då blir mycket mer komplext och resurskrävande att bedriva mining. Intressant nog så använder sig Monero av krypteringen CryptoNight som förlitar sig mer på minneshantering än processorkraft. På så sätt minskar fördelarna med att ha en kraftfull GPU när man sysslar med mining.

 

Precis som övriga Cryptonote-valutor ger Monero en väldigt hög grad av anonymitet. Men ett antal saker har förbättrats. Exempelvis tillförs ytterligare slumpmässig information som sänker sannolikheten för att avsändare eller belopp identifieras. Utvecklarna arbetar på ett system som skulle innebära att även adressen på de datorer som har varit inblandade i transaktionen döljs. På så sätt skulle det bli den första helt anonyma kryptovalutan. Monero har kommit att bli väldigt populär och är en av de kryptovalutor som har störst spridning. Den har inte bara visat styrkan i Cryptonote, utan även visat att det fortfarande är fullt möjligt att lansera nya valutor.

sv_SESWE
en_USENG sv_SESWE