Att köpa eller mina?

Att köpa eller mina?

Hur får man kryptovalutor? Det finns i princip två sätt att få tag på kryptovalutor, nämligen att köpa dem och att mina dem. Att köpa dem är inte svårare än att söka sig till någon utav de många marknader som finns. Där kan man oftast föra över pengar och växla vanliga fiatvalutor mot kryptovalutor, och även växla mellan olika sorters kryptovalutor. Men vad denna artikel handlar om är mining. Vad är mining? Begreppet mining är ursprungligen Engelskt och anspelar på konceptet att hitta ädla metaller genom bergsbruk. Fast av naturliga skäl så kommer man inte hitta så mycket kryptovalutor bland jordens mineraler. Istället sker det hela med hjälp av datorkraft och särskilda program.

Att ett visst belopp faktiskt motsvarar en giltig kryptovaluta bekräftas nämligen av förekomsten av matematiskt giltiga kryptografisk hash-värden. För att inte vem som helst ska kunna påstå sig ha en giltig summa av en viss kryptovaluta så finns oftast en förteckning över de belopp som cirkulerar. Oftast kallas denna för en blockkedja, men är egentligen endast en gemensam databas. Då systemen generellt sett är decentraliserade krävs gemensam datorkraft för att förteckningen ska vara tillgänglig när den behövs. Det är här möjligheten till mining uppstår. Genom att gratis tilldela vissa belopp till de datorer som bidrar till den gemensamma datorkraften så skapas ett kraftfullt ekonomiskt incitament att låta den egna datorn arbeta. Att bedriva mining är därför att sätt att både få egna pengar och bidra till att kryptovalutor faktiskt förblir användbara.

sv_SESWE
en_USENG sv_SESWE