Bitcoin är inte stabilt

Bitcoin är inte stabiltBitcoin är inte stabilt

För ett år sedan fick du betala runt 600 dollar, cirka 4 800 kronor, för en bitcoin. I juli hade värdet rusat till nästan 5 000 dollar, eller 40 000 kronor – utan att vare sig valutan, eller blockkedjan den vilar på, förändrats på något fundamentalt sätt.  De senaste veckorna har priset på en bitcoin legat mellan 3 000 och 4 000 dollar, och intresset från småsparare har ökat.

“75 – 80 procent spekulation om framtiden”

Han började intressera sig för bitcoin 2011, som 17-åring – och räknas därmed som en av landets mest erfarna bitcoin-profiler.

Han har bland annat varit med och grundat bitcoinhandelsplatsen Safello, Svenska Bitcoinföreningen och Genesis Block Consultancy, en konsultbyrå inom blockkedjor.
L

udvig Öberg bedömer att mellan 75 och 80 procent av bitcoins värde i dag vilar på spekulation om hur valutan utvecklas i framtiden – investerare räknar bland annat med att den ska få ordentligt större betydelse och börja användas av allt fler.

– Jag skulle säga att resten, mellan 20 och 25 procent av värdet, dock reflekterar den faktiska användningen i dag. Bitcoin används till exempel i länder med hög inflation, som Venezuela, och för att föra ut pengar från länder med tuff kapitalkontroll, som Kina, säger Ludvig Öberg.

Det faktum att de digitala valutorna stigit i värde, medan börsen fallit, har också satt igång diskussioner om att bitcoin tagit guldets gamla roll som “säker investering” i oroliga börstider. Ludvig Öberg är dock skeptisk till det resonemanget.

– När människor säger att bitcoin är det nya guldet måste man ta hänsyn till att bitcoin aldrig upplevt en finanskris – valutan har aldrig testats på det viset.

Det är först när det kommer en ny kris som vi kan se om investerare flyr till eller från bitcoin. Det blir spännande att se vad som händer.

Fakta: Ordlista för kryptovalutor

Kryptovaluta: En helt digital valuta, som enbart finns i virtuell form. Kryptovalutor är dock oreglerade och har inget land eller centralbank bakom sig – utan vilar i stället på en blockkedja, som i sin tur är baserad på kryptografi.

Blockkedja/block chain: En digital infrastruktur som exempel kan användas för att, i bitcoins fall, spåra alla transaktioner som genomförs med bitcoin. IBM och det enorma rederiet Maersk försöker samtidigt ta fram en blockkedja som kan spåra all last på fraktfartyg. Ett tredje exempel är Lantmäteriet, som just nu tittar på hur överlåtelser av fastigheter i framtiden skulle kunna skötas automatiskt genom att exempelvis registreringar av fastigheter flyttas mellan köpare i en blockkedja.

ICO, Initial coin offering: Blockkedjornas motsvarighet till en börsnotering. ICO är en parafras på det amerikanska uttrycket IPO, Initial public offering, som betyder just börsnotering. I stället för aktier i ett bolag, erbjuds investerare i blockkedjor ett begränsat antal poletter, “tokens.  Namnet på Ethereums polett är till exempel ether.

källa: GP

sv_SESWE
en_USENG sv_SESWE