Bitcoin och Forkarna Bitcoin Cash och Gold

Bitcoin och Forkarna Bitcoin Cash och Gold

Som vi alla känner till så skapades Bitcoin av Satoshi Nakamoto 2008. Innan jag går in på de olika är det viktigt att förstå vad en Fork eller Hard Fork är för något. En Fork kallas det för när kryptovalutas blockkedja delar sig och varför skulle den dela sig? Det kan bero på flera olika anledningar men oftast handlar det om att någon som driver nätverket (miners) är oense om hur nätverket ska vidareutvecklas. I och med att blockkedjan är decentraliserad kan alla kopiera koden och ta den i en annan riktning vilket är fallet med Bitcoin, Bitcoin Cash samt Bitcoin Gold. Bitcoin och Forkarna Bitcoin Cash och Gold Bitcoin och Forkarna Bitcoin Cash och Gold

 

Bitcoin:
Bitcoin grundades i syfte att möjliggöra digitala betalningar mellan olika internetanvändare, utan användning av en centralbank eller inblandning av tredje part. På grund av de problem med att skala upp nätverket som nyligen har uppstått, anses Bitcoin av vissa bedömare inte längre vara en användbar valuta. Detta då dess transaktionsavgifter fortsätter stiga och det tar allt längre tid att genomföra transaktioner. Med Lightning Network har Bitcoins avgifter blivvit lägre och nätverket utvecklats och förbättringar sker regelbundet. Men problemet är att bara 10 transaktioner kan genomföras/sekund vilket kan jämföras med VISA som kan genomföra över 23,000/sekund. Bitcoin och Forkarna Bitcoin Cash och Gold

Bitcoin CASH:
En sammanslutning av inflytelserika investerare, utvecklare och miners tröttnade på Bitcoins problematik och dess synbarliga oförmåga att skalas upp. Den 1 augusti 2017 påbörjade de därför en förgrening av Bitcoins blockkedja, vilket resulterade i att en ny valuta föddes: Bitcoin Cash. Valutorna påminner i mångt och mycket om varandra. Båda har ett värde och kan därmed spenderas på olika slags varor eller användas i investeringssyfte. Det som skiljer dem åt är att Bitcoin Cash har en maximal blockstorlek på 8 MB – d.v.s. åtta gånger mer än Bitcoin. Detta gör det möjligt för valutan att behandla fler transaktioner per dag, samt ger snabbare överföringar och lägre överföringsavgifter.

Bitcoin Gold:
Bitcoin Gold är en annan fork av originalversionen Bitcoin som skedde i slutet av 2017. Medan syftet med Bitcoin Cash var att lösa det kapacitetsproblem som Bitcoin har med hjälp av större block, har Bitcoin Gold istället tagit sig an uppgiften att lösa ett annat upplevt problem med Bitcoin: den eskalerande centralisering av utvinningen av valutan som sker. Bitcoins ursprungliga version var att vem som helst skulle kunna vara med och utvinna bitcoin med hjälp av sin persondator, och på så vis tjäna lite extra pengar genom att stödja nätverket. Syftet med Bitcoin Gold var alltså att på nytt göra utvinningen av mynt till en decentraliserad process. Som ni ser så bygger de alla på samma kod –> Bitcoins men Bitcoin Cash och Gold skapades för att några såg brister i Bitcoin. Vissa hävdar att BTC fortfarande är bäst i och med Lightning Network och samtliga utvecklas regelbundet. Faktum kvarstår att BTC har över 50% av kryptovalutornas totala marknadsvärde.

Läs om Ethereum VS Ethereum Classic

sv_SESWE
en_USENG sv_SESWE