Blockkedjans Evolution

Blockkedjans Evolution

Framtiden är här – Blockchains utveckling
Lägg gärna till om ni vill utveckla något. Tänkte det är bra om vi kan fixa en summering över blockkedjans utveckling. Vem vet, vi kanske får lägga till 4.0 så småningom.

Blockkedjan 1.0
Blockchain 1.0 är den första formen av blockkedja som kom i form av Bitcoin. Du kan jämföra det med Nintendo – underhållningssystemet som var det första av sitt slag som introducerade spelvärlden. Blockkedjans Evolution Blockkedjans Evolution Blockkedjans Evolution Blockkedjans Evolution 

 

Bitcoin hade en liknande roll i att den är den första och har fått människor intresserade och involverade. Det introducerade begreppet; Public Ledger – offentliga bokföringssystemet. Det offentliga bokföringssystemet har uppmärksammats av banker, advokater, revisorer och regeringar eftersom det snabbt kan ändra sina ekonomiska modeller och driftssätt genom att implementera blockkedjan.

 

Distribuerade bokföringssystem är idealiska för att dokumentera en digital transaktion (signering av kontrakt, sända och mottaga pengar, lagring av journaler, köp och försäljning av aktier och listan fortsätter). En av de kritiska egenskaperna hos den distribuerade bokföringstekniken är att en transaktion ej kan göras ogjord – det faktum att manipulering eller radering av en transaktion är omöjlig tack vare sin avancerade krypteringsteknik. Under de kommande åren är jag säker på att vi kommer att se blockkedjan 1.0 på samma sätt som vi såg internet på 1990-talet.

 

Nästa steg i utvecklingen kom i form av blockkedjan Ethereum, skapad av Vitalik Buterin, vilket var en förbättring av Bitcoin.

 

Denna utveckling utvecklade blockkedjan med ytterligare ett element som är möjligheten att bygga decentraliserade applikationer (dApps) och smarta kontrakt för att säkerställa att avtal, transaktioner och många andra uppgifter kan utföras utan mellanhänder.

 

Smarta avtal är dataprogram som kan garanteras fungera på ett visst sätt. Ethereums smarta kontrakt körs på ett distribuerat nätverk av datorer. Fördelarna med att använda smarta kontrakt är många; det skär bort mellanhänder, gör transaktionen mycket snabbare och billigare på en hög säkerhetsnivå.

 

Då kom NEO ut – som är en förbättring på Ethereum avseende prestanda som visar ökad transaktionshastighet, till exempel.
Blockkedjan 3.0
Om blockkedjan har en svaghet, är det att den inte kan lagra stora mängder data på blockkedjan i sig. Nästa steg i utvecklingen kommer därför att vara ett sätt att lösa den ekvationen.

 

Som tidigare nämnts har de två tidigare stegen i tekniken präglats av uppkomsten av Bitcoin respektive Ethereum. Med blockkedjan 3.0 kommer de nya generationens blockkedjor att införas med fokus för att ta itu med de pressande problem som plågar både blockkedjan 1.0 och 2.0 via olika protokoll, tekniker och ramverk. Hög skalbarhet, driftskompatibilitet, anpassningsförmåga, hållbarhet, integritet och omedelbara transaktioner är funktioner som skiljer Blockchain 3.0 från sina föregångare.

 

Nu har vi nått blockkedjan 3.0 när vi pratar om skalbarhet, och vi kan bygga och göra saker snabbare än tidigare. De kryptovalutor som vi ser i detta är ICON, EOS, CARDANO och ZILLIQA till exempel.
För att ge er ett exempel på skalbarhet så kan EOS genomföra 600 transaktioner/sekund medan Ethereum enbart kan genomföra 15 stycken/sekund.

 

Slutsatser
Fram till nu har inte blockkedjan varit övervägd (med några undantag) som ett verktyg för att bearbeta filer och Big Data. Men nu blir idén allt mer populär, och viktigast av allt, verklig. Tekniken är här nu.
Medan vi fortfarande har tekniken för 1.0 och 2.0 som existerar i samklang med blockkedjan 3.0, kommer det här nya paradigmet att vara den mest kraftfulla. Jag tror att blockkedjans framtid kombinerar sina respektive styrkor med datakraften.
sv_SESWE
en_USENG sv_SESWE