Coinbase Commerce – Inte så mycket Commerce

Coinbase Commerce

I februari lanserades Coinbase Commerce och företaget presenterar tjänsten med att vara ”den enklaste och säkraste vägen för ditt företag att börja acceptera kryptobetalningar”. De försöker delvis vara kryptovalutornas motsvarighet till Paypal eller Payson men de har en bra bit kvar att gå. Troligtvis är de inte ens den enklaste vägen.

Coinbase Commerce

Med Coinbase Commerce vänder sig Coinbase främst mot företag som på et enkelt sätt vill ta emot betalningar i kryptovaluta. Ett konto kan gratis öppnas varpå så kallade betalknappar kan skapas via kontrollpanelen. Dessa kopplas sedan antingen till en fast summa eller ett valfritt belopp.

Det är dessa betalknappar (javascript) som placeras på E-butikens hemsida vid en produkt eller tjänst. När köparen klickar på knappen kan betalning genomföras med de kryptovalutor som Coinbase erbjuder. Utifrån gällande växelkurs räknas det ut hur mycket som ska betalas i den valda valutan. Företagaren anger alltså priset i nationell valuta på sin hemsida och att betalning via knappen exempelvis ska motsvara 50 SEK. När kunden har överfört rätt summa kryptovaluta skickas ett kvitto till både köparen och säljaren.

För kunden blir det enkelt då tjänsten direkt räknar om fiat till krypto oavsett vilken av valutorna som används vid betalning. Därmed kan företaget annonsera i fiat men ändå ta betalt i krypto utan någon omständlig uträkning behöver presenteras.

För företagaren blir det enklare eftersom det på kvittot framgår namn och mailadress på köparen. Därmed knyts en betalning direkt till en specifik kund vilket inte går att göra om man enbart lägger ut en publik nyckel och ber kunderna att betala till denna.

Skatt, Volatilitet och returer skapar frågor

Kan Coinbase börja konkurrera med BitPay och Paypal på riktigt? Möjligtvis på vissa marknader men på företagsmarknaden har de en bit kvar.

BitPay erbjuder en betalningslösning där företagaren kan ta betalt i kryptovaluta men där kryptovalutan konverteras av Bitpay till fiat och att företagaren därmed får fiat på sitt konto. Att välja denna väg har flera fördelar i jämförelse med Coinbase Commerce. Inte minst gällande risken med den stora volatiliteten.

Vid betalning av mindre belopp kanske det inte gör någon större skillnad men börjar ett företag använda Commerce i större utsträckning behöver man även räkna med stora kursförändringar som kan skapa en oro för kommande likviditet. Detta eftersom den kryptovaluta som sitter på företagarens Commerce-konto kraftigt kan ändras i värde.

Det är detta problem som Bitpay löser genom växlingsfunktionen. Det även denna väg som Webhallen valt, den första större E-butik i Sverige som valde att acceptera kryptovaluta som betalningsmedel.

Ett annat problem som kan uppstå är hur innehavet ska beskattas. Skatteverkets regler kring virituella valutor säger ju att varje transaktion ska beskattas vid försäljning. Som mottagare av kryptovaluta måste därmed företagaren bokföra varje transaktion utifrån gällande kurs och sedan räkna ut ett genomsnittligt omkostnadsbelopp inför att en leverantörsfaktura betalas med krypto eller att de växlas till fiat.

Inom Facebookgruppen ”Svensk E-handel” har även frågan om returer lyfts upp. Vad händer om en person köper en vara som är prissatt till 5 000 kr, betalar med Bitcoin, och sedan ångrar sitt köp efter

12 dagar. Ska samma summa Bitcoin då återbetalas? Eller kan man som företagare hävda att återbetalning sker med ”5 000 kr i gällande kryptovaluta” och vilken kurs ska då användas?

Ett första steg

Det finns alltså en hel del frågor kvar att räta ut innan Coinbase Commerce på allvar kan konkurrera med andra betalningslösningar med kryptovaluta. I alla fall om de vänder sig till företagare som inte uppskattar volatilitet och skattekrångel.

För föreningar och organisationer kan det eventuellt vara ett alternativ. Men med namnet ”Commerce” vänder sig Coinbase mot företagare och får nog utveckla tjänsten något innan man når den större målgruppen. Skribent: Skribentus

Hur minar man Ethererum

 • 1/10
  Bra - 1/10
 • 1/10
  Okej - 1/10
 • 3/10
  Dårligt - 3/10
 • 9/10
  Riktigt bra - 9/10
3.5/10
sv_SESWE
en_USENG sv_SESWE