Den kommande digitala valutan E-kronan

Digitala valutan E-kronan Sverige är nu på väg mot ett kontantlöst samhälle och på grund av detta har riksbanken nu beslutat om att undersöka den så kallade e-kronan som är en digitala valutan E-kronan
Riksbanken är först med att kolla på den från ett praktiskt perspektiv och det har blivit ett projekt som fått en väldigt stor uppmärksamhet över flera delar av världen.

Digitala valutan E-kronan

Utvecklingen av e-kronan har gått framåt detta tack vare fler bidrag som kommit in från Tyska men även italienska finansbolag och företag som erbjudit sig att ge förslag. Förslagen som kommit in har varit från dels väldigt stora företag som IBM, Visa, Ericsson och SEB. Även MIT som är ett amerikanskt teknikuniversitet har skickat ett bidrag och konsultbolag som Accenture och Kairos Future har hört av sig.

Detta är vad Björn Segendorf på Riksbanken säger om detta:

-Det är väldigt roligt att det tycks finnas ett så pass brett intresse av att försöka hitta en praktisk teknisk lösning”, förklarar han.

E-kronan är en ide man vill utveckla då användningen av sedlar och kronor minskat väldigt kraftigt under de senaste åren, i procent har sänkningen minskat med 40% från 2010 till 15% år 2016. Man vill istället ha en snabb teknisk utveckling av virtuella valutor men också betalningssätt som i framtiden riskerar att få ett samhälle där man inte längre kan betala med kontanter. Man har även haft en diskussion i riksbanken och utrett om kronor över huvud taget behöver ges ut i en elektronisk form.

Rikschefen Stefan Ingves öppnar nu dörren för e-kronan som anses vara en svensk variant på kryptovalutan bitcoin som kan ersätta pengar kontant.
När Ingves säger att den inte betraktas som riktiga valutor menar han inte att provocera utan han lutar sig troligen mot definitionen som riksbanken har.
Han har heller inte särskilt höga tankar när det kommer till just bitcoin, han ser det mer som ett spekulationsobjekt. Samtidigt som han varnar för bitcoin-hysteri säger han även:

”- Vi behöver analysera frågeställningen om vi ska introducera någon form av elektriska kontanter”, säger Stefan Ingves.

digitala valutan E-kronan

I slutet av 2016 meddelade riksbanken att det sker en undersökning o hur den centrala utgivningen av en elektronisk valuta bör se, men det var i september år 2017 som den första rapporten i e-krona projektet framfördes och presenterades i riksbanken. Man tog upp hur e-kronan skulle kunna utformas och bad om hjälp med själva tekningen och utöver det så drog man ut några riktlinjer gällande detta. Även om kontanterna håller på att dö ut så har betalkort fått konkurrenser som exempel swich och även Samsung pay och Apple pay.

Den exakta tekniska lösningen återstår fortfarande att se, just nu har myndigheterna kommit med förslaget att ha en blandning av registerbaserade alltså ett konto i en databas och värdebaserad lösning.
Att man helt enkelt ska kunna ladda den digitala valutan på antingen kort eller i en app. Det positiva med det är att man kommer kunna ha tillgång till sina e-kronor vart man än är och även om man saknar uppkoppling.
Just nu erbjuder riksbanken in teknikföretag för att komma med konkreta idéer och lösningar kring e-kronan. Det är viktigt att den undersöks noga så man kan garantera en säkerheten på betalningsmarknaden som bör finnas även i framtiden men det är ett långsiktigt projekt. digitala valutan E-kronan.

-Den ska vara brett tillgänglig för allmänheten, och vi vill att den ska finnas tillgänglig dygnet runt och året om. E-kronan kan finnas på konto, men vi vill även ha en värdebaserad e-krona- där kan du tänka ett kort eller en app som man lagrar ett värde på “, säger Eva Julin som är projektledare för e-kronan.

Beslutet om att ge ut e-kronan är ännu inte taget men som det verkar nu är det något som kan ske tidigast år 2019 men det finns som sagt inga exakta årtal än.

källor:
https://www.nyteknik.se/digitalisering/har-ar-storbolagens-forslag-till-en-e-krona-6893270
https://digital.di.se/artikel/riksbanken-presenterar-detaljer-kring-e-kronan
https://www.expressen.se/dinapengar/nu-kommer-e-kronan-ersatter-sedlar-och-mynt/
https://digital.di.se/artikel/da-kan-e-kronan-vara-har
wikipedia digitala valutan E-kronan

Sverige blir kontantlöst före 2030

sv_SESWE
en_USENG sv_SESWE