Backup till PC-Wallet Hush

Backup till PC-Wallet Hush och Svenskamolnet

Enkel guide för att installera PC-wallet och säkerhetskopiering på den.

Installera PC-wallet

Vill du ha maximal säkerhet finns avancerade tips sist i guiden.

I detta exempel ska vi köra HUSH men visa på hur man kör backup på fler wallets samtidigt.

Ladda hem den wallet du behöver. https://myhush.org/
Gå till ”Tools” och tryck sedan på ”WINDOWS WALLET”.
En .msi-fil laddas hem som du använder för att installera din wallet.

Glöm inte anteckna dina Keys.
Ett lämpligt sätt att förvara nycklar och lösenord är en krypterad lösenordshanterare, till exempel från https://pwsafe.org/

Kör din HUSH wallet och kontrollera så den startar korrekt, invänta sedan att Blockchain synkroniseras till 100%.

Starta om din wallet och kontrollera igen.
Flytta in valfritt antal coins till adressen under ”Own adresses”.

Du har nu en fungerande wallet för HUSH!

 

Backup:

I detta exempel använder vi krypterad backup från Svenska Molnet.
Sync-tjänster är inte en säker backup, inte heller backupföretag som kan hjälpa dig återställa nyckeln till din backup.

Gå till https://svenskamolnet.com/, tryck på ”Säkerhetskopiering” och sedan ”beställ här”

 

Registrera dig, du måste ange ett lösenord med minst 12 tecken som består av en kombination av stora & små bokstäver, siffror och specialtecken.
Spara detta lösenord på annan plats än datorn du kör backup på.
Du får efter detta ett mail med länk till installationsfil.
Installera programmet, starta det och logga in.

Tryck på “Urval för säkerhetskopiering” och sedan “lägg till”.

 

Tryck på “Jag vill välja de filer som ska säkerhetskopieras”.

Som standard installeras HUSH Wallet här under ”C:\Program Files\hush”

 

Bocka för alla platser du har wallets, glöm inte kolla C:\Program Files, C:\Program Files (x86), APPDATA\Local och APPDATA\Roaming.

 

Välj schema (när backuppen skall köras).

 

Tryck nästa tills du kommer till OpenDirect, inaktivera det.

 

Under Kryptering kan du välja ”User password” för att använda ditt inloggningslösenord som krypteringsnyckel för din backup. Spara din krypteringsnyckel på säker plats, ej samma dator.
Byter du sedan lösenord ändras inte backupnyckel.

Tryck på ”Säkerhetskopiera nu”.

Du har nu en fungerande backup av dina PC-wallets!

För extra trygghet bör nedan göras på din Wallet-dator: Installera PC-wallet Installera PC-wallet Installera PC-wallet

  • Placeras i ett DMZ-nätverk (den ska endast ha åtkomst till internet)
  • Brandväggen (routern) skall endast ha wallet-nödvändiga portar öppna till denna maskin.
  • Datorns egen brandvägg skall endast ha wallet-nödvändiga portar öppna.
  • Det skall finnas minst två konton som får logga in, ett administratörskonto för att installera och hantera maskinen när den är offline, samt ett användarkonto som bara har rättighet att starta och styra wallets.
  • Virtuell maskin med snapshots, detta för att vid missklick som administratör tvångsstänga den virtuella maskinen och återgå till senaste snapshot.

Bästa Wallet 2018

sv_SESWE
en_USENG sv_SESWE