Sveriges regering tillsammans med riksbanken vill skapa en egen internetvaluta som Bitcoin kallad e-kronan.

Sverige planerar E-krona

Sveriges regering, tillsammans med riksbanken vill skapa en egen internetvaluta som Bitcoin kallad e-kronan. Detta är ett bra initiativ som kan leda Sverige framåt tror Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley.

 

De handlar om att andelen kontanta betalningar minskat med hela 25% på bara 6 år och nu måste riksbanken hitta en alternativ lösning. En digital version av svenska kronan har nyligen presenterats och kan bli aktuellt redan i december 2018. Initialt kommer e-kronan infinna sig som ett komplement gentemot svenska kronan i digital form.

”Det är inte ett alternativ för oss att inte göra något alls” avslutar Skingsley.

Tanken är att den digitala valutan ska kunna laddas på exempelvis ett kort eller i en app. Det viktigaste är att den utgör en direkt fordran på Riksbanken. Det är noll kreditrisk, på så sätt är den lik kontanter säger Eva Julin, projektledare för e-kronan på Riksbanken. Inledningsvis kommer valutan introduceras i implementerings faser för att sedan sammanvävas.

Sverige kan komma bli den första centralbank i världen att integreras in i kryptovärlden, vi får en känsla som att detta inte ännu färdig skissat på ritbordet. Internetvalutor skapades på en decentraliserad plattform och underhålls av privata sektorn vilket även är dess genialitet.

  • Kommer detta bli nästa steg mot ett kontantlöst samhälle?
  • Så vilka risker skapas när en centralbank vill skapa en egen internetvaluta?
  • Hur kommer detta påverka dig som individ?

 

Lämna gärna en kommentar nedan.

 

// internetvalutan.se

 

sv_SESWE
en_USENG sv_SESWE