Vad är blockkedja och hur kommer det påverka

Vad är blockkedja

Google kallar det för “blockchain” och du hittar en ändlös lista över resultat, från ren definitionen av blockkedja och dess uppbyggnad till hur det kan tillämpas för industrier, detaljhandel, frakt och lokalisering till sjukvård och finansiering, Men Vad är blockkedja. Och detta är enbart ett axplock av användningsområden då de råder utan tvekan stor potential för den nya tekniken. Så vad är egentligen en blockkedja?

Vad är blockkedja

Blockkedja är mer än bara ett finansiellt instrument. Det är ett oföränderligt system som registrerar historien om “erbjudanden” som gjorts mellan två eller flera parter, där ingen part kan gå tillbaka och ändra villkoren.

En ekvation som bygger på ett icke-linjärt och traditionellt tänkande kan snabbt komma att förändra hela verksamheter och bygga broar tillika med uppfinningar som dynamit, glödlampa och skiftnycklar. Ett redskap som inte enbart fokuserar på en inspelning över finansiella transaktioner. En sådan implementering i dagens samhälle, är att forma framtidens nya försörjningskedja.

Blockkedja/näringskedja
Tänk dig att dokumentera varje rörelse av en produkt i en oföränderlig storleken, genom anpassning genererar en lång lista över sammankopplade block som innehåller fullständig produktinformation. Detta kommer att ge upphov till en försörjningskedjas ekosystem som dels är snabbare, billigare och fri från något mänsklig inblandning som hotar hanteringen. Ett sådant system kommer att ge en mängd fördelar till de befintliga företags strukturer som bearbetas idag.
Spårbarheten
Om du arbetar inom livsmedelssektorn har spårbarheten stor betydelse för råprodukter och kvalité. Den nuvarande komplicerade processen med spårbarhet av råvaror kan avsevärt lindras genom att tillämpa blockkedja och avancerade spårningsverktyg som BudboTrax – ett komplext logistik verktyg, idag nyttjas Budbo’s program för att söka och följa upp cannabis leveranser vilket säger en hel del om säkerheten. Nu kan du spåra varje produkt tillbaka till källan till råmaterial och där igenom få en omedelbar, oförgänglig rapport om produkthistorik.
Smarta betalningar
En annan viktig aspekt av blockkedja är dess enkla transaktioner, nu slipper man väntetid på 3 bankdagar. Genom att genomföra “smarta avtal” – kan enkelt resultera i helt friktionsfria betalningsförlopp. Som ett exempel kan du ha ett “smart kontrakt”  som kan tillgodose ett automatiskt betalsystem som tillverkare/producenter kan nyttjas vid leveranser och kvalité med tidsbaserade villkor. Hela ekosystemet i blockkedjans hantering, “försörjningskedja” möjliggör snabbare, smidiga och säkra transaktioner som sker över alla nivåer, vilket gör i sin tur att samtliga parter tjänar ekonomiskt på en sådan process.
Datavalidering
När datavalidering sker i varje steg av transaktioner eller överenskommelse, ger blockkedja en ökad säkerhetsnivå till försörjningskedjan. Rekord i utbyte av dokument, mottagna leverans eller beställda produkter kan lagras på denna oföränderliga huvudbok, fri från externa eller interna faktorer som eventuellt påverkar. En uppgradering via “smarta kontrakt” kan rätt person konvertera ett nuvarande försörjningsstyrningssystemet helt, i stället för att bara automatisera bokföringsprocessen.

Vad är Blockchain

Vad är blockkedja

Vad är blockkedja

sv_SESWE
en_USENG sv_SESWE