Vad är Litecoin?

Vad är Litecoin?

Allmänt om Litecoin

Efter att Bitcoin hade lanserats och visat sig vara mer än bara en matematisk och kryptologisk fluga dröjde det inte länge förrän fler började intresserade sig för den nytta och teknologiska utmaning som kryptovalutor faktiskt innebär. Många som läste dokumentationen till Bitcoin började snabbt att diskutera sina tankar kring förbättringar. Eftersom grunden till Bitcoin hade offentliggjorts kunde många inspireras av matematiken och koden bakom valutan, och därefter förändra, justera och tillföra nya funktioner. De valutor som kom därefter har kollektivt blivit kända under begreppet alternativa kryptovalutor. Anledningen att de kallas alternativa är helt enkelt att Bitcoin fick sådan spridning att den har kommit att anses vara något utav en de facto standard. Det vill säga en standard som endast är informellt erkänd.

 

En av de relativt sett tidiga alternativa kryptovalutor som fick stor spridning var Litecoin. Den lanserades i slutet av 2011 som vidareutveckling av Bitcoin. Precis som sin föregångare bygger den på att ett decentraliserat nätverk bekräftar och hanterar transaktioner. Och precis som övriga kryptovalutor skapar detta ett beroende av gemensam och tillgänglig datorkraft. Men där denna valuta skiljer sig är gällande ett antal innovationer så som ökad snabbheten i själva bekräftelsen av en giltig transaktion. På snabb tid har Litecoin lyckats uppnå väldigt stor cirkulation. På senare tid har en extremt snabb värdeökning även börjat väcka intresse hos de som är intresserade av kryptovalutor av investernigsskäl.

Litecoin – mer än Bitcoin

Men vad är Litecoin? Valutan lanserades i slutet av 2011 av Charlie Lee. Den baserades på Bitcoin men Lee hade tillfört ett antal vidareutvecklingar. Inte bara hade förändringar av koden resulterat i att Litecoin hade avsevärt snabbare transaktionstid, utan ett skifte till hashsystemet Scrypt medförde även avsevärt mer effektiv användning av tillgängliga resurser. Detta har kommit väl till nytta för de personer som är engagerade i mining. Utöver mer effektiv hantering av resurser så har Litecoin ett antal fördelar i jämförelse med Bitcoin.

 

  • Lägre risk för dubbeltransaktioner. Eftersom kryptovalutor inte har en direkt åtkomlig administrativ central som hanterar valutan finns det alltid en risk för att två identiska transaktioner registreras. Denna risk finns då det alltid råder en viss fördröjning mellan när transaktionen sker och när transaktionen bekräftas. Litecoin hanterar detta genom att mer ofta bekräfta giltigheten samt stämma av med och uppdatera den gemensamma databasen, eller blockkedjan.

 

  • Fler incitament att bedriva mining. I Litecoin-systemet cirkulerar avsevärt många fler mynt än i Bitcoin-systemet. Även fast det med tiden blir svårare att få tag på Litecoins så har man som användare avsevärt mycket större chans att tilldelas nya Litecoins.

 

  • En unikt engagerad användarbas. Detta har kanske inte så mycket att göra med Litecoin i sig, men utöver dess officiella användarforum finns ett flertal kanaler där engagerade användare diskuterar. Det innebär att man har stor möjlighet att få hjälp, tips och hitta djupgående diskussion. På så sätt är valutan i viss utsträckning även ett community.

 

  • Institutionellt stöd. Detta kanske låter konstigt, men även en kryptovaluta kan ha nytta av att användas av större aktörer. Eftersom systemen är beroende av datorkraft så krävs det att det finns internetanslutna datorer som hanterar och bekräftar transaktionerna. Det är detta som är det decentraliserade nätverket. Litecoin har på grund av dess effektivitet blivit väldigt populärt hos såväl företag som organisationer. Det gör att dessa låter delar av sin datorkraft bidra till det decentraliserade nätverket. På det stora hela blir Litecoin-systemet därför avsevärt mycket mer tillförlitligt eftersom det inte bara är privat datorkraft som driver transaktionerna, utan även pålitliga stora internetbaserade verksamheter.

 

Trots att det som har nämnts, och mycket mer, faktiskt är innovationer och förbättringar av Bitcoin-systemet så medför det hela även vissa nackdelar. Mycket kan härledas till att Litecoin förlitar sig på Scrypt för kryptering. Och stödet för Scrypt är inte lika utbrett som för traditionell SHA-kryptering. Det gör att Litecoin kan vara svårt att implementera på, exempelvis, mobila enheter eller inbäddade system. Så, Litecoin är på en och samma gång faktiskt både mer resurseffektivt och mer resurskrävande. Om framtiden ligger hos traditionella datorer, eller små begränsade system återstår däremot att se.

Mining av Litecoin

Möjligheter att bedriva mining av Litecoin är däremot extremt omfattande. Antalet lösningar är flera och det finns även ett flertal sajter som är tillägnad gemensam mining där resurserna fördelas för samtligas vinning. Att det är så lättillgängligt och praktiskt är en stor faktor i ett Litecoin blivit så populärt och världsspritt. För den som är spekulativt lagd anses i nuläget Litecoin även vara den valuta som värdemässigt kommer att ta tronen från Bitcoin. Kring mitten av 2017 började man kunna se en drastisk värdeökning hos Litecoin, som endast tidigare har motsvarats av Bitcoin. Därför har många börjat bli allt mer fokuserade på denna valuta. Många anser även att framtiden för kryptovalutor ligger i mer effektiva algoritmer, som möjliggör snabbare transaktioner. I detta hänseende ligger helt klart Litecoin i framkant.

sv_SESWE
en_USENG sv_SESWE