Virtuella Valutor

Virtuella Valutor
VAD ÄR BITCOIN?

Det finns tre svar på denna fråga, det första är det mest generella, det tredje är det mest specifika.

1. Bitcoin är en virtuell valuta, dvs. en valuta som inte ges ut av en stat eller riksbank. Denna beskrivning har blivit den mest använda och är den som ofta nämns i media.
2. Bitcoin är en finansiell infrastruktur som möjliggör direktkommunikation mellan två för varandra okända parter. A kan skicka värde till B utan att en tredje part ska facilitera eller godkänna transaktionen. Denna tredje part är istället utspridd på alla de datorer som dedicerar kraft till nätverket.
3. Bitcoin är den digitala enhet som skapar monetär drivkraft till blockkedjan. Om blockkedjan kan liknas vid en motor så är bitcoin dess bränsle. Motorn fungerar endast så länge bränslet tillförs (dvs. att det görs transaktioner).

Vad är blockkedjan?

Motorn i bitcoinprotokollet. Det är blockkedjan som är det öppna bokföringssystem som möjliggör att värde kan skickas. Transaktionerna paketeras i block som läggs till på den ständigt växande blockkedjan, öppet för alla att granska.

 

Vad är utvinning/mining?

Istället för att vara beroende av en enskild aktör så bygger bitcoin på en decentraliserad struktur där mängder med datorer bekräftar riktigheten i de transaktioner som görs. Som lön erhålls nyproducerade bitcoin och utvinnarna kan därmed ses som revisorer för hela systemet.

Vad är privat nyckel?

Med den privata nyckeln kan man skicka bitcoin till andra adresser. Denna ska inte visas för andra.

Vad är publik nyckel?
Med den publika nyckeln kan man göra insättningar och se hur mycket bitcoin som man har. Denna kan delges andra.

Hur ska jag bäst förklara bitcoin för andra?
Börja med att säg att själva ordet bitcoin egentligen är missvisande eftersom det för tankarna till ett fysiskt mynt. Beskriv därefter bitcoin som ett molnbaserat bokföringssystem öppet för hela världen. Här kan ägarskap och tillit struktureras helt gratis, friktionsfritt och omedelbart. Din fysiska plats spelar ingen roll och ingen är gynnad eller förfördelad. Samspelet mellan den privata och publika nyckeln kan bäst förstås via ett t-konto där debet utgörs av den publika nyckeln och kredit av den privata nyckeln.

Vem bestämmer över bitcoin?
Makten över nätverket har de som ägnar sig åt utvinning. Utöver detta finns Bitcoin Foundation, en ideell organisation som värnar om utvecklingen för protokollet.

Varför är bitcoin värt något?
Bitcoin har sitt intrinsic value i egenskap av att vara en hu-vudbok som alla kan använda – i likhet med hur guld först antog ett värde. Äger man 1 BTC så äger man 1/21.000.000 av hela huvudboken.

Varför är någonting värt något?
Därför att en tillräckligt stor mängd individer anser det.

Varför är vissa kända ekonomer skeptiska till bitcoin?
Därför att de inte gör en fullständig analys. Bitcoin är inte bara en valuta utan en ny finansiell plattform som medför direktkommunikation mellan de aktörer som använder det. Världen har aldrig tidigare sett något liknande.

Hur köper man bitcoin?
Gå in på en utav de stora börserna (exempelvis bitstamp.net eller coinbase.com), skapa en användare och lägg en köporder. Inte svårare än så.

Är bitcoin lagligt eller olagligt?
De flesta länder är positiva till bitcoin. De som är skeptiska är länder som har ett demokratiskt underskott och en tradition av förbud även i andra sammanhang.

Är bitcoin tillförlitligt?
Det är världens starkaste datornätverk som hittills inte har gått att hacka.

Är bitcoin pengar?
Bitcoin kan användas som pengar, men det är mer än så. Det är en infrastruktur som möjliggör förflyttning av värde.

Vad är fiatpengar?
Pengar som inte är förankrade i ett underliggande värde. Även kallad pappersmyntfot.

Hur skapas pengar?
Dels via våra riksbanker och dels via fractional reserve banking där banker genom utfärdande av nya lån ökar mängden pengar i systemet.

Vad är bitcoins utmaningar?
– Volatilitet – stora kursändringar på kort sikt.
– Möter ej kriterierna för definition av pengar.
– Blockstorleken – för små block för framtidens behov.
– 51%-attack – Ifall en utvinnare erhåller mer än 50% makt över nätverkets totala styrka kan denne potentiellt sätt godkänna oriktiga transaktioner.

Kommer bitcoin att konkurrera ut banker?
Bitcoin och blockkedjan utgör ett helt nytt tänkande inom finans som är transparent, friktionsfritt och kostnadsfritt, d.v.s. raka motsatsen mot det finansiella system vi har idag. Blockkedjan och bitcoin är här för att stanna.

Är bitcoin anonymt?
Bitcoin är pseudoanonymt vilket innebär att alla transak-tioner som görs är öppna för alla att granska, vilket ger en övervakningsmöjlighet som vida överstiger dagens. Skillnaden är att dessa transaktioner inte är kopplade till någon person.

Vad är IOU?
Det som Johan Palmstruch, huvudrollsinnehavarna i Dum & Dummare och hela vårt globala finansiella system har gemensamt, dvs. tomma skuldsedlar. Detta kan upprätthållas så länge som en bankrusning inte sker.

Vem startade bitcoin?
En person, eller grupp av personer, som kallar sig Satoshi Nakamoto.

Vad är Fintech?
Samlingsbegrepp på det område som är en blandning av finans och mjukvaruteknologi.

Vad är Ripple?
Ett annat decentraliserat protokoll som används för överföring av värde. Ripple baseras ej på bitcoin utan är ett protokoll som kan överföra både virtuella- och fiatvalutor.

Vad är Ethereum?
En plattform som möjliggör decentraliserad kommunikation för mer än bara valutor och pengar.

sv_SESWE
en_USENG sv_SESWE